Consultancy & Research

Bạn có muốn biết thêm các thông tin về đối tượng mục tiêu của thương hiệu của bạn không? Hoặc các bước đầu tiên về cách nhân rộng thông điệp thương hiệu của bạn trên các nền tảng kỹ thuật số khác nhau?

Tại IH Digital, chúng tôi có các chuyên gia marketing được đào tạo và hiểu biết sâu rộng, sử dụng các công cụ đổi mới sáng tạo và cung cấp các giải pháp hiệu quả để đáp ứng nhu cầu tư vấn tiếp thị và nghiên cứu thị trường trực tuyến cho thương hiệu của bạn. Chúng tôi đi xa hơn để cung cấp các thông tin nghiên cứu thị trường chính xác, cũng như tư vấn về các dữ liệu thị trường chất lượng và cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược cho thương hiệu.

Strategy and Planning_IH Digital
Dữ liệu & Phân tích

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu suất hiện tại của họ bằng cách phân tích dữ liệu thông qua các giải pháp kỹ thuật số của chúng tôi và thiết lập các phương pháp hay nhất. Chúng tôi cung cấp chiến lược phân tích dữ liệu dựa trên các phân tích phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu kỹ thuật số cụ thể của doanh nghiệp.

Training_IH Digital
Chiến lược & Kế hoạch

Giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Với kiến thức, kinh nghiệm và các công cụ đa dạng được trang bị sẵn sàng, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp các chiến lược Digital Marketing và lên kế hoạch thực hiện các chiến dịch để thương hiệu của bạn có thể điều hướng thuận lợi và nhanh chóng trên các phương tiện truyền

Data and Analytics_IH Digital
Đào tạo

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đào tạo và phát triển được thiết kế nhằm giúp các tổ chức và cá nhân nâng cao năng lực và kỹ năng tiếp thị số của họ, tạo cho họ thêm một lợi thế cạnh tranh.

Bạn muốn biết thêm về tiếp thị số?

Liên hệ với chúng tôi ngay