Ra mắt trực tiếp Honda Accord | IH Digital

Ra mắt trực tiếp Honda Accord – Facebook Live

Honda Malaysia cho ra mắt dòng xe mới Honda Accord bằng video trực tiếp trên Facebook, nối tiếp thành công của buổi ra mắt trực tiếp trên Facebook của dòng xe All-New Honda Civic.

Category
Facebook Live, Video Production, Visual
Tags
Facebook Live, Video, Video Marketing, Video Production